Stichting Naturistisch Zwemmen Gennep
Gezocht : vrijwilligers. We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen en willen helpen om de zaterdagen door te kunnen laten gaan. Vooral vrijwilligers die kassa-diensten willen gaan draaien. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de secretaris van het stichtingsbestuur
Contact en secretaris stichtingsbestuur  :
Broekkant 58
6581 AH Malden
Telefoon : (06) 51 33 96 47
Contact via email